Att bo hos oss

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där medlemmarna i tillsammans äger hela fastigheten; mark, bostäderna, alla gemensamma utrymmen, uteplatser och lokaler. Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att bo i den specifika lägenheten. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen förvaltar du fastigheten du bor i. Det innebär också att du och din förening gemensamt delar på kostnader för de gemensamma fastigheterna och utemiljö. Det är upp till dig som medlem att se till att föreningen är välskött och trevlig att bo i.
Genom föreningsstämman har du möjlighet att påverka de beslut som tas i föreningen och vara med att välja de som du vill ska företräda dig i föreningens styrelse. Styrelsen fastställer bl a årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader för underhåll, drift, räntor och amorteringar. Tänk på att vi tillsammans äger föreningen och dess fastigheter. Vi tjänar på att hålla det snyggt och rent.

Ordnings- och trivselregler
Dessa regler är till för oss alla som tillsammans äger Brf Apoteksskogen 1. För att alla ska trivas i föreningen finns det ett antal regler som samtliga boende, hyresgäst, andrahandshyresgäst och besökare förväntas följa.

Störning
Föreningen har beslutat att höga ljud inte får förekomma mellan kl 22.00-06.00.

Renovering och ombyggnad
Om du ska utföra arbeten i bostaden ber vi dig meddela detta innan arbetat påbörjas. Sätt gärna upp en lapp i hissen och entrén så att grannarna kan ta del av informationen.
Vid renovering som går djupare än ytskikten (dvs annat än målning, tapetsering etc) ska styrelsen kontaktas i förväg för godkännande eller för att ge nödvändig information. Ni som ska renovera i er bostadsrätt, kontakta styrelsen före arbetet påbörjas. Det finns information som både du och den hantverkare du anlitar kan ha nytta av för att slippa onödiga misstag och kostnader. Ändringar som inte har godkänts i förväg kan leda till krav på återställande. Läs gärna i föreningens stadgar för detaljerad information om vilka regler som gäller.

Arbeten i lägenheten får utföras enligt följande:
Måndag-fredag: kl 7.00 – 17.00 (Inget högljutt arbete får förekomma före kl 8.)
Lördag – söndag: kl 11.00 – 16.00
Helgdagar/röda dagar tex julafton: Inget högljutt arbete får förekomma

Mattpiskning
Högljudd mattpiskning omfattas av ovanstående regler. Det är inte tillåtet att skaka mattor från balkongerna. Det skall göras vid piskställningarna. Tänk på att inte hänga och skaka mattor, lakan och täcken över balkongräcket.

Festligheter
När en fest ska äga rum, ber vi dig meddela dina grannar i förväg. Sätt gärna upp anslag i entrén och hissen i ditt hus. Tänk på att visa grannarna hänsyn även medan festen pågår.

Grillning
Föreningens grillplats och mobila grillar är till för medlemmar och dess gäster. Det är inte tillåtet att använda kolgrill eller gasolgrill på balkongen.
Bor du i bottenplan och har uteplats, tillåts grilla på gården, dock en bra bit från fasaden och utan att använda tändvätska. På så sätt slipper grannar störas av grill-os.

Tvättstuga
Tvättider:
Pass 1 07:00 – 10:00
Pass 2 10:00 – 13:00
Pass 3 13:00 – 16:00
Pass 4 16:00 – 19:00
Pass 5 19:00 – 22:00

Efter varje avslutat tvättpass ska du göra rent efter dig. Sopa och torka golv, torka maskinerna och gör rent i filter till torktumlaren och torkskåpet. Kom också ihåg att göra rent i tvättmedels- och sköljmedelsfacket på tvättmaskinerna.
Om någon maskin är sönder eller något annat går sönder felanmäler du det till vår fastighetsförvaltare Renew Service.

Gemensamma områden
Trapphusen är en viktig utrymningsväg där en brand kan få svåra konsekvenser. Därför för inte soppåsar, barnvagnar, rullator, med mera förvaras i trapphusen. Dessa föremål kan utgöra en brandfara och försvåra utrymning vid eldsvåda.

Rökning
Rökförbud gäller samtliga gemensamma utrymmen. Fimpar, cigarettpapper och liknande får inte kastas från balkongen, på gården, i entrén, garage eller trapphus. Rök inte på din balkong så att det stör din granne.

Trädgård och gångvägar
Marken runt huset och mellan husen ägs gemensamt och ska kunna nyttjas av samtliga medlemmar, såväl vuxna som barn. Det är därför förbjudet att parkera inom området. För ur- och i lastning gäller max 10 km/h och att alltid lämna företräde för utryckningsfordon.

Husdjur
Husdjur är alltid trevligt, att tänka på dock för dina grannar och andra medlemmar är att inte låta djuren föra för mycket oljud samt att inte rasta djuren på gården. Eftersom det är både barn och vuxna som ska vistas här ska området vara fritt från husdjurs avföring. Plocka upp hundbajs i påse och släng i papperskorg/ta med hem. Om du ser någon rasta sin hund på gården, medlem eller inte, säg gärna till personen i fråga och hänvisa dem till områden utanför bostadsrättsföreningens fastighet.

Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand får endast ske med styrelsens godkännande. Kontakta styrelsen för mer information om vilka regler som gäller.

Sophantering
Sopor ska paketeras och sorteras i enlighet med de instruktioner som finn i soprummen. Större föremål som möbler, kylskåp, spisar, TV-apparat, kaffebryggare, brödrost dyl får inte lämnas i soprummen, utan Du har själv ansvar att ta det till SÖRAB eller annan återvinningsstation.
Vi i föreningen betalar för volym när vi slänger wellpapp. Vik ihop kartonger! Ju mindre plats vårt avfall tar, desto lägre blir avgiften för sophämtning.

Säkerhet och ansvar
Det är allas ansvar att förhindra inbrott och skadegörelse. Lås och brevinkast måste hålla en viss säkerhetsstandard, dörrar till gemensamma utrymmen måste vara stängda och låsta. Om en skada uppstår på husen, i ett gemensamt utrymme eller i utemiljön ska den felanmälas till vår fastighetsförvaltare.
Byte av portkod sker två gånger per år.
Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader som alla medlemmar måste vara med och betala.

Förbud om fyrverkerier inom föreningens område
Förbjudet att skjuta fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom föreningens område.

Medlemmar som önskar skjuta fyrverkerier och andra pyrotekniska varor hänvisas till offentlig plats och tidsangivelser enligt den föreskrift som Upplands Väsby Kommun har beslutat: Nyårsafton/nyårsdag kl 23.00-01.00 samt på påskafton och valborgsmässoafton.
Tillstånd från polismyndigheten krävs för andra tider.
Beslutat enligt årsstämman den 18 maj 2017.

Inglasning av balkong
Bygglov krävs för att få glasa in balkong. Detta ansöker du hos Upplands Väsby kommun och inglasning ska utföras av fackman.

Städdagar
För att få en så trivsam utemiljö som möjligt har föreningen gemensamma städdagar. Tillsammans tar vi ansvar för våra fastigheter och området runt omkring oss och samtidigt hålla nere föreningens kostnader och där med föreningsavgiften.
Städdagar har vi under hösten och våren för att tillsammans göra en insats.

Överträdelse av regler
Vid överträdelse av dessa ordnings- och trivselregler kan en muntlig eller skriftlig tillsägelse (rättelseanmodan) ges. Om reglerna inte efterföljs kan styrelsen besluta om vitesföreläggande.