Om oss

Apoteksskogen1 är en bostadsrättsförening belägen centralt i Upplands Väsby och omfattar adressen Holmvägen 15-21.

Styrelsen
Styrelsen väljs av medlemmarna i samband med föreningens årsstämma, vilken genomförs i maj varje år. För verksamhetsåret 2024, består styrelsen av följande personer:

Clifford Ovner, Ordförande, Hus 19
Ersin Yildiz, Hus 21
Tord Karlsson, Hus 19
Lena Karlsson, Hus 19
Vidar Segerstam, Hus 19
Emma Landquist, Hus 21
Tomas Tisell, HSB-ombud

Suppleanter:
Branca Juic, Hus 15
Görel Wallin, Hus 21

Du kontaktar styrelsen via
mail: styrelsen@brfapoteksskogen1.se

Valberedning inför 2024 består av:
Mike Perry, Hus 17
Fredrik Öhman, Hus 21
Tobias Jansson, Hus 17

valberedningen@brfapoteksskogen1.se

Föreningsstämma
Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före maj månads utgång.Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgifter om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Även ärenden som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem skall anges i kallelsen senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Rösträtt – Vid föreningsstämma har varje lägenhet en röst.

Föreningens stadgar

Årsredovisningar