Apoteksskogen1 är en bostadsrättsförening belägen centralt i Upplands Väsby och omfattar adressen Holmvägen 15-21.

Styrelsen
Styrelsen väljs av medlemmarna i samband med föreningens årsstämma, vilken som genomförs i maj varje år. För verksamhetsåret 2019, består styrelsen av följande personer:
Ersin Yildiz Ordförande, Hus 21
Susanne Otterud, Hus 17
Fredrik Öhman, Hus 21
Linda Lundgren, Hus 19
Clifford Ovner, Hus 19
Vivianne Mourad, Hus 21
Monica Rising, Hus 17
Maud Hasselblad, Hus 21
Tomas Tisell, HSB-ombud

Du kontaktar styrelsen
Telefon: 073- 901 77 40 kl 18-20
Mail: Styrelsen@brfapoteksskogen1.se

Valberedning inför 2021 består av:
Fredrik Olsson, Hus 21
Margareta Hemgård, Hus
Mike Perry, Hus 17
Valberedning: valberedningen@brfapoteksskogen1.se

Föreningsstämma
Medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före maj månads utgång.Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgifter om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Även ärenden som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem skall anges i kallelsen senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Rösträtt – Vid föreningsstämma har varje medlem/lägenhet en röst.

Föreningens stadgar

Årsredovisningar

Protokoll