Fastighetsinformation

Soprum för källsortering och återvinning
Soprum för hushållssopor, återvinning av matavfall, källsortering av tidningar, wellpapp, plast, metall och glasförpackningar, ljuskällor (korta) och hushållsbatterier finns i källaren på Holmvägen 15-17 och Holmvägen 19-21.
För allas trevnad så är det viktigt att hushållssopor lämnas väl förpackade då det annars luktar och drar till sig ohyra. Tappar ni något på golvet – plocka eller sopa upp det och lägg i respektive container.
Det är absolut förbjudet att ställa in gammal TV, kyl/frys, diskmaskin, tvättmaskin lampor, bilbatterier, mattor, lysrör. Denna typ av sopor får ni själva åka med till närmaste Återvinningscentral. Smedby Återvinningscentral Karins Väg 2, Upplands Väsby eller ring SÖRAB för hämtning mot avgift.

Tvättstuga
Föreningens tvättstugor är belägna i källarvåningarna med tillträde från husens garage i Holmvägen 15 och 19. Bokning av tvättid görs med digitalt bokningstavla vid respektive tvättstuga.

Garage
Garage hyrs ut av bostadsrättsföreningen. Garage med en tom grannplats får inte användas utan tillstånd. Vid behov, kontakta styrelsen.
Garaget är till för att förvara bil/motorcykel/moped/cykel, reservdunk (max 5 liter) samt vinter/sommardäck. Något annat än detta är inte tillåtet.
Garagegrinden får ej täckas för insyn enligt brandskyddsmyndigheten.
OBS!!! För hyrestagare som inte följer reglerna om garageplatsen kommer att åläggas att rensa sin garageplats. Om detta inte genomförs kommer garageplatsen att sägas upp av föreningen.
Det finns ett par garage att hyra tillfälligt för ett par dagar eller vecka. Kontakta styrelsen om du önskar hyra.
Cykelrum och cykelställ finns gemensamt i garaget och utanför entrén.

Föreningslokalen
Föreningen har en samlingslokal som kan användas som mötesplats och till fest. Det finns tillgång till TV, musikanläggning, ett välutrustat kök med porslin för ca. 45 personer.

Som medlem i Brf Apoteksskogen hyr du föreningslokalen 2000 kr/dygn.  
Som icke medlem hyr du vår föreningslokal för 4000 kr/dygn.  

I övrigt se dokument ”Prislista 2022”.                                                                                                                                                                                            
Gällande tid för ett dygn är från kl. 12.00 från bokat datum till kl. 12.00 dagen efter.
Den som hyr föreningslokalen är ansvarig för de som befinner sig i lokalen samt att ordningsregler följs.
Bokning av föreningslokalen kan göras via:
Telefon: 073-901 77 40 eller e-mail: styrelsen@apoteksskogen1.se

Eventuell avbokning av föreningslokal skall ske minst 7 dagar innan bokat datum.
För tillgång till nyckel för föreningslokalen krävs en depositionsavgift på 1000 kr vilket återfås efter både godkänd besiktning av lokalen samt återlämnande av nyckel.

Vid besiktning kontrolleras
– lokalens städning
– att inga sopor lämnats kvar
– att det inte finns kvarlämnad disk att ta hand om
– att det inte finns sönderslagen porslin
– eventuella skador i lokalen.                                                                                                                                   

Parkering i området
Det är inte tillåtet att parkera ett fordon inom området. För i- och urlastning går det att tillfälligt köra upp men bilen ska flyttas direkt därefter.

Störande ljud
Efter kl. 23.00 skall ljudet vara dämpat så att övriga bostadsrättsinnehavare i huset/området inte störs.