Nyheter

Innergårdarna utgörs av grönytor där det finns möjlighet att både grilla & äta under den varmare årstiden och lekpark för de yngre.

Pågående utemiljöarbete 2021 – 2022
Styrelsen har beslutat att anlita Lövhagens Mark AB för arbetet med våra nya utemiljö. Utemiljöarbetet består av nya växter, gräsmattor och lekplatser m.m. Arbetet har påbörjats under augusti månad 2021 och beräknas vara färdigt under våren 2022. Har du frågor, kontakta styrelsen

Dränering och markarbete 2015 – 2020
Förening har genomfört dränering och tätskikt över garagen och uppfräschning av utemiljön, inkluderat lekplatser. Det har tagits fram en plan för utemiljön och planerad start är hösten 2021. Har du frågor kontakta styrelsen.