Innergårdarna utgörs av grönytor där det finns möjlighet att både grilla & äta under den varmare årstiden och lekpark för de yngre.

Dränering och markarbete 2015 – 2020
Förening har påbörjat dränering och tätskikt över garagen och uppfräschning av utemiljön, inkluderat lekplatser. Har du frågor för hur det kommer att se ut och hur det kommer att påverka dig, kontakta styrelsen.

Förbud om fyrverkerier inom föreningens område
Förbjudet att skjuta fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inom föreningens område.

Medlemmar som önskar skjuta fyrverkerier och andra pyrotekniska varor hänvisas till offentlig plats och tidsangivelser enligt den föreskrift som Upplands Väsby Kommun har beslutat: Nyårsafton/nyårsdag kl 23.00-01.00 samt på påskafton och valborgsmässoafton.
Tillstånd från polismyndigheten krävs för andra tider.
Beslutat enligt årsstämman den 18 maj 2017.

Inglasning av balkong
Bygglov krävs för att få glasa in balkong. Detta ansöker du hos Upplands Väsby kommun och inglasning ska utföras av fackman.

Städdagar
För att få en så trivsam utemiljö som möjligt har föreningen gemensamma städdagar. Tillsammans tar vi ansvar för våra fastigheter och området runt omkring oss och samtidigt hålla nere föreningens kostnader och där med föreningsavgiften.
Städdagar har vi under hösten och våren för att tillsammans göra en insats.